معرفی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

عکس دکتر بویا رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی دکتر فرهاد دادگر
سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه
مدرک تحصیلی هیئت علمی ، متخصص داخلی ،فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی
شماره تماس 05437210485
پست الکترونیک dr.fdadgar@irshums.ac.ir
آدرس نبش خیابان بلوچ و خیابان دکترفاطمی
وقت ملاقات روزهای کاری

هدایت به بالای صفحه