معرفی رئیس دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

عکس دکتر ناصر وطن خواه


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی دکتر ناصر وطن خواه
سمت مسئول دفتر ریاست دانشگاه
مدرک تحصیلی دکترای مدیریت
شماره تماس 05437213891
پست الکترونیک dr.vatankhah@irshums.ac.ir
آدرس خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 46 رو برو ساختمان دادگستری
وقت ملاقات در طول ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه

هدایت به بالای صفحه