معرفی معاون غذا و دارو دانشگاه

عکس دکتر اسماء ستوده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی دکتر اسماء ستوده
سمت سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه
مدرک تحصیلی دکترای دارو سازی
شماره تماس 05437221377
پست الکترونیک dr.setodeh@irshums.ac.ir
آدرس خیابان بلوچ - روبروی اورژانس خاتم (ص)
وقت ملاقات روزهای کاری

هدایت به بالای صفحه