معرفی مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

عکسی از مدیریت حراست دانشگاه


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی مهندس علی اکبر دهقان
سمت مدیر حراست دانشگاه
مدرک تحصیلی لیسانس
شماره تماس 05437213891
پست الکترونیک herasat@irshums.ac.ir
آدرس خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 46 رو برو ساختمان دادگستری
وقت ملاقات روزهای سه شنبه

هدایت به بالای صفحه