معرفی رئیس اداره آمار و فناوی اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

عکس رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی خانم مهندس آرزو یارمحمدی
سمت رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
مدرک تحصیلی فوق لیسانس مهندسی IT
شماره تماس 05437213891
پست الکترونیک it@irshums.ac.ir
آدرس خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 46 رو برو ساختمان دادگستری
وقت ملاقات روزهای سه شنبه

هدایت به بالای صفحه