این سامانه تا بروز رسانی پرتال اصلی دانشگاه بصورت موقت در دسترس می باشد

خدمات الکترونیک دانشگاه

سامانه اتوماسیون اداری

سیستم مکاتبات اداری جهت ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه جامع پرسنلی دانشگاه

سامانه جامع پرسنلی (فیش حقوقی، احکام،و ارزشیابی) لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید .

سامانه بارگزاری مدارک استخدامی دانشگاه

جهت بارگزاری مدارک استخدامی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

پست الکترونیک دانشگاه

برای ورود به سامانه پست الکترونیک برروی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه حضور و غیاب

برای ورود به سیستم حضور و غیاب بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه آموزشی دانشگاه

سامانه جامع آموزشی هم آوا لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید .

سامانه نوبت دهی

جهت ورود به سامانه نوبت دهی و اخذ نوبت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه سیب دانشگاه

برای ورود به سامانه سیب برروی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه ویدئو کنفرانس

سامانه برگزاری جلسات آنلاین جهت ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه Eprint

سامانه Eprint لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید .

سامانه کتابخانه دیجیتال دانشگاه

جهت ورود به کتابخانه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه تحقیقاتی پژوهان

برای ورود به سامانه پژوهان برروی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه طبیب

برای ورود به سیستم لاک بوک الکترونیک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه

سامانه اتوماسیون تغذیه لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید .

سامانه تجهیزات پزشکی

جهت ورود به سامانه تجهیزات پزشکی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه رفاهی دانشگاه

برای ورود به سامانه سیب برروی لینک زیر کلیک کنید.

جدیدترین اخبار وزارت بهداشت

هدایت به بالای صفحه