ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهراطلاعات مدیران دستگاه
نام واحد سرپرست / رئیس واحد شماره تماس پست الکترونیک آدرس
ریاست دانشگاه دکتر صالح الدین بویا 05437213891 dr.booya@irshums.ac.ir خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 46 رو برو ساختمان دادگستری
معاونت توسعه مدیریت و منابع دکتر عبدالعزیز جمشید زهی 05437213891 dr.jamshedzahi@irshums.ac.ir خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 46 رو برو ساختمان دادگستری
معاونت آموزشی دکتر فرهاد دادگر 05437210485 dr.fdadgar@irshums.ac.ir نبش خیابان بلوچ و خیابان دکترفاطمی
معاونت بهداشتی دکتر فیض الرحمن رسولی زاده 05437226463 dr.Rasoulizadeh@irshums.ac.ir خیابان نور خیابان بهداشت جنب مرکز انتقال خون و پارک شهداء
معاونت درمان دکتر خداداد اسدی 05437232916 dr.asadi@irshums.ac.ir خیابان بلوچ - روبروی اورژانس خاتم (ص)
معاونت غذا و دارو دکتر اسماء ستوده 05437221377 dr.setodeh@irshums.ac.ir خیابان بلوچ - روبروی اورژانس خاتم (ص)
معاونت تحقیقات و فناوری دکترعباس بلوچی 05437210483 dr.baloochi@irshums.ac.ir نبش خیابان بلوچ و خیابان دکترفاطمی
معاونت دانشجویی و فرهنگی دکتر نسترن حیدری خیاط 05437210483 dr.khayat@irshums.ac.ir خیابان الزهرا کوچه الزهرا 2
هدایت به بالای صفحه