دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
خانه

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 51    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
يحيي ميرزاد مسئول دفتر 05437226463
هدايت الله محمد زايي رئيس امور آزمايشگاهها 37227320 244
نورمحمد رئيسي سرپرست گروه توسعه شبكه و ارتقاء سلامت 05437222059
مينا احمدي احمد وندي كارشناس صدور پروانه 37227946 293
مهندس كاظم موحد رئيس اداره منابع فيزيكي 05437213892 05437213308
مهري كردي مدير پرستاري 37232203 289
مهرناز بامري مسئول امور مامايي 37221242 288
منوچهر پرنيان خوي رئيس روابط عمومي 05437210239 05437213308
منصور بامري مسئول امور بهورزي 05437222017
محمودرضا ناصح مدير حوادث و فوريتهاي پزشكي 37232204 295
محمد علي ميرزايي مدير گروه مهندسي بهداشت محيط حرفه اي 05437227940
محدثه اربابي مسئول اداره نظارت و ارزيابي فرآورده هاي خوراكي 05437213891 216 05437213308
مجيد مرعشي كارشناس ستاد امور شاهد و ايثارگران 05437213891 100 05437213308
گل بي يي طوقي كارشناس نظارت بر درمان 37231316 293
فاطمه خشامن مدير گروه سلامت رواني اجتماعي و اعتياد 05437227415
علي بزم آرا منشي دفتر معاونت درمان 37227942 204
عزيز الله اميريان رئيس اداره نظارت بر درمان 37232205 292
عبدالمحسن پروين مدير گروه بيماريها 05437224417
عبدالحميد ملازهي دشتوك سرپرست اداره امور عمومي 05437229154
شرف الدين دشتبان دبير خانه معاونت درمان 37232207 294
سعيده رحيميان كارشناس بيماريهاي خاص 37232206 291
زينب جلالوند رئيس گروه سلامت خانواده ،جمعيت ،تغذيه مدارس 05437222292
دکتر کامران کردی رئیس دانشکده 05437213891 05437213308
دکتر معشوری مدیر درمان 37234568 296
دكتر كامران كردي معاون درمان 05437222280 05437222280
<<   <  1 2 3  >   >>  
آدرس: خيابان امام خميني - نبش امام خميني 46 - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
Email : Irshums@irshums.ac.ir | تلفن :05437213891 | دورنگار :05437213308
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by DorsaPortal